+381 11 3111 311   +381 63 231 692 aleksandra.nikitovic@gmail.com

Mikolu vrtić nastao 2008. godine  sa ciljem da okupi roditelje i pedagoške entuzijaste sličnih stavova. U drugačijim uslovima i sa manje podrške u radu, ali veoma svesni važnosti ranog razvoja dece uspeli smo da stvorimo  mesto poštovanja, slobode, samopouzdanja i svesti o sebi i svojoj okolini.

Početna ideja negovanja i obrazovanja dece nije se mnogo promenila, već je vremenom ojačala i postala iskustvom i uspehom bogatija.

GDE SE NALAZIMO

Nalazimo se na Novom Beogradu u Bloku 28, zelenoj oazi nadomak poslovnih zgrada i u srcu jednog ušuškanog stambenog bloka. Raspolažemo sa 5 radnih soba, 2 kupatila, kuhinjom po HASAP standardu distributivne kuhinje, centralnom velikom višenamenskom prostorijom koju koriste sve grupe, terasom od 30m2. Prostor je izuzetno svetao, čist, topao i dobro organizovan za rad.

STRUČNI KADAR

Stručni tim Mikolu vrtića čine stalno zaposlene  medicinske sestre vaspitači, diplomirane vaspitačice, rukovodeći kadar i administratini radnik kao i spoljni stručni saradnici: defektolog oligofrenolog, psiholog i pedijatar.

Rad Mikolu vrtića organizovan je tako se deca i roditelji u njemu osećaju prvenstvano prijatno i slobodno.

KAKO SE UPISATI u Mikolu vrtić?

Upis u Mikolu vrtić omogućen je tokom cele godine. Ukoliko ste korisnik subvencija grada neophodno je da priložite potvrdu da niste imali mogućnost upisa u državni vrtić zbog nedostatka kapaciteta, popularno nazvana ODBIJENICA. Sa tom potvrdom, Izvodom iz matičnke knjige rođenih za dete i roditelje, fotokopijom lične karte podnosioca zahteva upisujete dete u vrtić, odnosno  Mikolu vrtić predaje dokumetaciju Sekretarijatu za Obrazovanje i dečiju zaštu. Na osnovu predate dokumetacije Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu izdaje Rešenje o sticanju prava na subvencije grada. 

Ukoliko ne ostvarujete pravo na subvencije grada potrebno je da zakažete sastanak u Mikolu vrtiću na kom ćete dobiti informacije o uslovima upisa u naš vrtić. 

Nakon administrativnog dela, obavlja se Upisni intervju na kom roditelji imaju priliku da kažu sve specifičnosti porodice, deteta, navika i želja. Nastojimo da se dobro upoznamo sa porodicom kako bi adaptacija deteta na novo okruženje prošla što bolje.

Nakon toga, upoznajemo roditelje sa aktivnostima u Mikolu vrtiću i ritmom dana.