+381 11 3111 311   +381 63 231 692 aleksandra.nikitovic@gmail.com

Upis

KAKO SE UPISATI u Mikolu vrtić?

Upis u Mikolu vrtić omogućen je tokom cele godine. Ukoliko ste korisnik subvencija grada neophodno je da priložite potvrdu da niste imali mogućnost upisa u državni vrtić zbog nedostatka kapaciteta, popularno nazvana ODBIJENICA. Sa tom potvrdom, Izvodom iz matičnke knjige rođenih za dete i roditelje, fotokopijom lične karte podnosioca zahteva upisujete dete u vrtić, odnosno Mikolu vrtić predaje dokumetaciju Sekretarijatu za Obrazovanje i dečiju zaštu. Na osnovu predate dokumetacije Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu izdaje Rešenje o sticanju prava na subvencije grada.

Ukoliko ne ostvarujete pravo na subvencije grada potrebno je da zakažete sastanak u Mikolu vrtiću na kom ćete dobiti informacije o uslovima upisa u naš vrtić.

Nakon administrativnog dela, obavlja se Upisni intervju na kom roditelji imaju priliku da kažu sve specifičnosti porodice, deteta, navika i želja. Nastojimo da se dobro upoznamo sa porodicom kako bi adaptacija deteta na novo okruženje prošla što bolje.
Nakon toga, upoznajemo roditelje sa aktivnostima u Mikolu vrtiću i ritmom dana.